ဖရဲ၊ စပျစ်၊ ငါးမန်းသွားယားကိုက်များ

5,000 Ks

BPA free သွားယားကိုက် ဖြစ်ပြီး ပျော့ပြောင်းပါသည်။ ဖရီဇာတွင် ခဏထည့်ပြီး ကလေးက ကိုက်သည့်အခါ သွားပေါက်စ သွားဖုံးနာခြင်းကို သက်သာစေပါသည်Code: BO29971

tracker id: 0 (on) #29971