• Lsl5mke4nfm08bd1lpgt Lsl5mke4nfm08bd1lpgt

Dart ball board

2,500 Ks

Dart ball board အဝိုင်းလေး
ကိုယ်လက်လှူပ်ရှား ဖြစ်စေဖို့ ဘောလုံးပစ်တမ်းကစားစို့
အန္တရာယ် မရှိ အရုပ်ပုံလေး နံရံမှာ ချိတ်ပြီး ဘောလုံးလေးတွေ ကပ်အောင် ပစ်ရမှာမို့
မျက်လုံး လက် တပြိုင်နက် လှူပ်ရှားမှူ ဖြစ်စေပါတယ်
အဝိုင်းလေးမှာကပ်အောင် ပစ်ရမှာမို့ အာရုံစူးစိူက်မှူ လည်း ရှိစေပါတယ်
ကဲ ကစားရင်းနဲ့ eye hand coordination & Concentration ရစေပါတယ်Code: MTC39054

tracker id: 0 (on) #39054