• Zaohjhcx6xltsw6i7vch Zaohjhcx6xltsw6i7vch
  • Vt8imezp2bzeyctjyjva Vt8imezp2bzeyctjyjva
  • Wrelng4yj6vuymohpi1k Wrelng4yj6vuymohpi1k
  • J05csaurbyfuwsqmhyqy J05csaurbyfuwsqmhyqy
  • Btrchzq6piyodjaret4q Btrchzq6piyodjaret4q

ချည်သားဝမ်းဆက် (M)

8,500 Ks

မီးမီးလေးတို့အတွက် ချည်သားဝမ်းဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာချုပ်ဖြစ်လို့ ပုံကျသပ်ရပ်မှုရှိပြီး ပတ်ထမီလေးဖြစ်လို့ မီးမီးလေးတို့အဆင်ပြေသလို တိုးလျှော့ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။

- ၃နှစ် မှ ၄နှစ်ထိဝတ်ဆင်နိုင်ပါသည်။Code: CG000010M

tracker id: 3 #15992