• Acghtw2u4mqj8wmky2qz Acghtw2u4mqj8wmky2qz

Robot Train

1,500 Ks

ပြည်သူ့အကျိုးထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ရထားစက်ရုပ်လေးများရဲ့ တာဝန်သိမှု တာဝန်ရှိမှု တို့ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ DVD လေးဖြစ်ပါတယ်
သားသားမီးမီးလေးများကိုလည်း အထူးသဘောကျစေမှာပါ။

သားသားမီးမီးလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည် ၊အကြားအာရုံစနစ် နှင့် အမြင်အာရုံစနစ်တို ့ကို ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ သင်ထောက်ကူ DVD လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။Code: PWP055-1

tracker id: 3 #5298