• Vgpyxxv6ihjgzmyzf0ap Vgpyxxv6ihjgzmyzf0ap

Rouya(ရိုလ်ရဘဲလေး)Tissue-330ply/1package

2,000 Ks

Rouya Tissue သည်
အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးသဘာဝကုန်ကြမ်းသစ်မြစ်များကိုသာ အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားသည်။
Chemicalပစ္စည်းများ လုံးဝလုံးဝ ပါဝင်ခြင်းမရှိ။
တစ်ရွက်မှာ အထပ်ရေ 3လွှာပါ သောကြောင့် လွယ်ကူစွာ ပြတ်ထွက်ခြင်းမဖြစ်။Code: RY26996

tracker id: 0 (on) #26996